Politelia (sutki nadliczbowe)

Dość częstym odchyleniem od normy jest posiadanie więcej niż dwu piersi. Występują one wzdłuż tzw. linii sutkowej i według niektórych autorów zdarzają się u l°/o ludności świata. Linia ta istnieje we wczesnym życiu płodowym i w 7. tygodniu od poczęcia jest dobrze widoczna, później prawie całkowicie zanika, pozostawiając tylko drobne grupki tkanki, po jednej z każdej strony klatki piersiowej. Z nich powstają sutki męskie i żeńskie. Jeśli dochodzi do rozwinięcia się dodatkowych sutków, to następuje to wzdłuż wspomnianych linii. Gdyby je nałożyć na tułów do- rosłego człowieka, linie te przypominałyby tradycyjny kształt wazy. Brzeg wazy znajduje się po każdej stronie w okolicy pachy, następnie linie przebiegają ku dołowi przechodząc przez miejsce, w którym zwykle znajdują się piersi i prawie schodzą się ze sobą w okolicy narządów płciowych. Dodatkowe sutki występują wzdłuż tych linii i. stan ten nazywa się politelią, jeśli zaś rozwijają się w twory bardziej przypominające piersi – polimastią. Najczęstszym miejscem ich występowania jest okolica pachy. Niedawno pewien, lekarz egipski z Kairu doniósł, że są one „częste” wśród ludności greckiej, armeńskiej i libańskiej, mniej częste wśród Egipcjan. Spotykał je częściej u mężczyzn, typowym miejscem była okolica około 9 cm poniżej normalnych brodawek, występowały najczęściej pojedynczo, rzadziej po obu stronach i były nieco owłosione. .

Jeśli się weźmie pod uwagę całą skomplikowaną historię ewolucyjną człowieka i dużą różnorodność typów sutków wśród innych ssaków, to trudno się dziwić występującym od czasu do czasu odchyleniom u człowieka. Większość naczelnych (małpy) ma tylko jedną parę gruczołów mlecznych, ale gatunek owadożernych zwany Centeles ma jedenaście par. Liczba ich jest zazwyczaj proporcjonalna do wielkości miotu, jak u świń, psów i kotów. Gruczoły mogą znajdować się w okolicy klatki piersiowej (ludzie, większość innych naczelnych, nietoperze, krowy morskie, słonie, leniwce), z drugiej strony tułowia w okolicy pachwinowej (wieloryby, ogromna grupa kopytnych, do której należą krowy, konie, hipopotamy, żyrafy, nosorożce itd.), w górnej i dolnej części tułowia (gryzonie) lub wzdłuż całego tułowia (koty, psy, świnie).

Leave a Reply