Postępy położnictwa

Dużo z tych ,,Po raz pierwszy…” wydarzyło się wiele, wiele lat później niż można by się spodziewać. Pierwsza książka w języku angielskim (The Byrth ot Mankyn- cle – Urodzenie człowieka, przygotowana przez Raynalde‘a) wydrukowana w r. 1540 była tłumaczeniem niemieckiej pracy z r. 1513. Za pierwszą oryginalną angielską pracę uważa się na ‚Ogół ,,De Generatione Aniniatium” Williama Harveya, opublikowaną w r. 1651. Napisał ją kiedy miał około 70 lat, krótko po zawierusze Wojny Domowej (był on zapalonym roją- listą, związanym z dworem króla Karola I) 1 na długo po swej słynnej pracy na temat krążenia krwi. Pierwsza katedra położnictwa na świecie powstała dopiero w r. 1726, kiedy Joseph Gibson został profesorem na Uniwersytecie w Edynburgu, w okresie największej świetności tej szkoły medycznej. (Przedmiotem tym nie zajmował się wtedy żaden ze słynnych wydziałów lekarskich, jak Salerno, Paryż, czy Padwa – gdzie Harvey studiował.) Ale nawet Edynburg nie miał do r. 1756 regularnych wykładów z położnictwa, a szpital położniczy został tam otwarty dopiero w r. 1793. W tym samym roku Francja, jako pierwszy kraj na świecie, wydała ustawy zabezpieczające opiekę i zdrowie przyszłych matek.

Z początkiem XIX wieku, z wyjątkiem Edynburga, nie istniało w Wielkiej Brytanii oficjalne nauczanie położnictwa. Ustawa Medyczna z r. 1886 była pierwszym aktem prawnym wymagającym znajomości położnictwa jako warunku uzyskania uprawnień lekarskich. Powstała w r. 1915 w Edynburgu pierwsza „klinika przedporodowa” miała niezbyt szczęśliwie wybraną nazwę (gra słów: ante-natal – przedporodowa, antinatal – przeciwporodowa, przyp, tłum.) kojarzącą się z kliniką zapobiegawczą. W r, 1918 było ich w całym kraju 120. (Niewiele brakowało, aby klinika zapobiegawcza Marii Stopes wyprzedziła otwarcie przedporodowej w Edynburgu. Otwarto ją w Londynie w r, 1922), Dzisiaj jest około 2 000 klinik przedporodowych.

Leave a Reply