Przejście jaja z jajnika do jajowodu

Najmniej wiadomo o pierwszym kroku, o przejściu jaja z jajnika do jajowodu. Pomiędzy tymi zjawiskami istnieje luka, a przecież nie można oczekiwać, że jajo przeskoczy z jajnika do lejkowato zakończonego przewodu jajowodu. Przypuszcza się, że lejek się wydłuża, ale nikt nie ma co do tego pewności. Wiadomo także, że jajo może nie trafić do jajowodu, przejść do jamy otrzewnej, a nawet może tam zostać zapłodnione i rozpocząć wzrost. Zakładając, że jajo dostaje się do jajowodu i w tym samym czasie dojdzie do stosunku, to plemniki mogą znaleźć się w pobliżu jaja w ciągu zaledwie godziny. (Żyją one dłużej i samo zapłodnienie nie musi nastąpić w ciągu tej godziny). Zapłodnienie jest połączeniem dwu jąder komórkowych, dwu zespołów genów, z których zespól ojca decyduje o płci potomstwa (od tej chwili będzie to chłopiec lub dziewczynka), a oba przekazują cechy charakterystyczne ojca i matki, W tej mieszaninie mogą przeważać cechy jednego lub drugiego z rodziców. O przyszłym człowieku zostało w chwili zapłodnienia tak wiele zadecydowane, że teraz głównym problemem staje się rozwój.

Po połączeniu się, następnym krokiem jest podział, choć jajo i plemnik są tak różne od siebie, dwie komórki powstające z ich połączenia po pierwszym podziale są właściwie identyczne. (Analogią może być zmieszanie szklanki wody ze szklanką atramentu i rozlanie- mieszaniny ponownie do dwu szklanek). Przypuszcza się, że połączenie i pierwszy podział trwają 30 godzin, kształt ludzki jest wtedy nadal zaledwie widoczny i ma około 0,1 mm średnicy. Na podstawie studiów laboratoryjnych wiemy że, te dwie komórki nie dzielą się równocześnie, najpierw jest etap 3 komórek, a potem 4, po 50 godzinach od początku. (Upłynęły dwa dni, do urodzenia jeszcze 264.) Pod koniec 3, dnia kształt ten składa się z 12 komórek i przechodzi prawdopodobnie do niewielkiej (w tym okresie) jamy macicy, opuszczając długi i wąski jajowód. Znowu nie wiadomo, w jaki sposób grupa rozmnażających się komórek porusza się wzdłuż jajowodu – ciekawe, że czas potrzebny do tego jest taki sam u świni i u myszy, jakkolwiek zarodek świni ma przed sobą 40 razy dłuższą drogę. Rozmnażanie się jest teraz coraz szybsze – obserwowano dwa zarodki ludzkie składające się z 58 i 107 komórek, których wiek oceniano na 4 i 4‘/s dnia.

Leave a Reply