ulga rehabilitacyjna

Przodowanie

„Nie jest dokładnie wiadomo” (ulubione zdanie w literaturze naukowej), dlaczego na krótko przed porodem większość płodów jest skierowana główką ku dołowi (pod koniec 34. tygodnia 93% przyjmuje te położenia). Główka zaledwie mieści się w obręczy miednicy i to jest zapewne głównym powodem. Wśród porodów przedwczesnych częste jest przodowanie pośladkowe, co jest zrozumiałe, ale mniej zrozumiałe jest, że częściej się zdarza w porodach następnych niż w pierwszym. U niektórych kobiet przodowanie pośladkowe występuje w każdym porodzie, 14% takich ułożeń jest nawykowe. Przodowanie pośladkowe można wykryć w późnym okresie ciąży, a zabiegi w celu zmiany położenia często się udają. Nie należy dokonywać ich za wcześnie (aby umożliwić płodowi samemu zajęcie właściwej pozycji), ani za późno (kiedy zmia- na jest niemożliwa ze względu na zbyt mocne ustalenie się pośladków w obrębie miednicy). Zabiegów’ tych dokonuje się zwykle pomiędzy 34. a 36. tygodniem. Przemieszczenie wykonuje się ręcznie, często bez narkozy. Czasami płód przeciwstawia się wszystkim wysiłkom i powraca sam do poprzedniego przodowania pośladkowego (lub zostaje do tego zmuszony przez macicę). Przodowanie pośladkowe prawie zawsze wymaga pomocy doświadczonego położnika, jeśli dziecko ma się urodzić żywe, gdyż poród zostaje zahamowany przez głowę, i gdy dojdzie do zaciśnięcia pępowiny, może ustać życie. (Centralny Wydział Położnych zabrania położnym odbierania pierwszego dziecka przy przodowaniu pośladkowym.)

W przypadku ciąży bliźniaczej oczywiście komplikuje się typowe ułożenie, główkowe czy pośladkowe. W 30-45″/o oba płody wykazują przodowanie główkowe, w 35-40% u jednego jest przodowanie główkowe, u drugiego pośladkowe, przy czym płód z przodowaniem główkowym przeważnie rodzi się pierwszy. Inne ułożenia, jak podwójne pośladkowe (8-12%) lub jedno poprzeczne, a drugie główkowe (4-12%) są znacznie rzadsze. W ostatnim przypadku poprzecznie ułożony bliźniak prawie zawsze rodzi się pierwszy. Najrzadszą ze wszystkich kombinacji jest ułożenie poprzeczne obu płodów.

Leave a Reply