Reakcja przeciw kontroli urodzeń

Cytowane doniesienie Stowarzyszenia Konsumentów, ogłoszone w r. 1963, zostało zakończone wnioskiem, że żaden ze sprawdzonych środków, jeśli jest używany jako jedyna ochrona, nie stanowi pewnego sposobu uniknięcia ciąży. Wcześniej nieco dr A. S. Parkes przewodniczący Brytyjskiego Instytutu Biologii powiedział, że „metody zapobiegania ciąży są tak prymitywne, że kompromitują naukę w obecnym okresie szybkiego postępu technicznego”. Może najbliższe lata staną się okresem, kiedy sprawa zapobiegania ciąży przestanie być powodem kompromitacji. W pierwszej połowie bieżącego dzieli« sięciolecia widać wyraźny postąp: skuteczne metody to pigułki, pętle i sterylizacja operacyjna.

Niemniej nawet w latach sześćdziesiątych tli się jeszcze pod różnymi postaciami stara reakcja przeciw kontroli urodzeń. Nawet w r, 1965 tylko na jednej spośród brytyjskich uczelni lekarskich uczęszczanie na zajęcia do kliniki Towarzystwa Planowania Rodziny było obowiązkowe dla studentów. We Francji od 1920 do 1967 r. nawet propaganda kontroli urodzeń była prawnie zabroniona (a mimo to około SO0/» ciąży we Francji kończy się przerwaniem), W New Haven, Connecticut USA, klinika kontroli urodzeń została zamknięta zaledwie po dziewięciu dniach działania w r. 1961 i potrzeba było prawie czterech lat dla anulowania nakazu zamknięcia. W Stanach Zjednoczonych kioski i stacje obsługi samochodów sprzedają więcej środków antykoncepcyjnych niż drogerie, a w r. 1965 w dwudziestu ośmiu stanach nadal obowiązywały prawa ograniczające reklamę, sprzedaż lub rozpowszechnianie informacji o środkach zapobiegawczych. W Wielkiej Brytanii niezamężna dziewczyna ciągle jeszcze ma ogromne trudności w otrzymaniu porady antykoncepcyjnej. Długotrwała walka o większą ilość informacji w sprawie zapobiegania ciąży, zwana najpierw kontrolą urodzeń, a później planowaniem rodziny, jeszcze się nie zakończyła. Należy oczekiwać dalszych potyczek, ale pigułka, pętla i chirurgia dokonały razem bardzo znamiennych postępów. Nauka nareszcie zaczyna spychać w cień płaszcze angielskie, amerykańskie skuwki i holenderskie czepki. Już chyba i czas na to.

Leave a Reply