Religijne poglądy na temat środków antykoncepcyjnych cz. II

Na konferencji w Lambeth w 1930 r. przegłosowano (193 na 67) rezolucję aprobującą kontrolę urodzeń, „jeśli istnieją wyraźne moralne przesłanki” dla ograniczenia ilości dzieci oraz wystarczające powody unikania całkowitej abstynencji. Potępiono zapobieganie ciąży, jeśli było motywowane egoiz-

Działalność Wesleya doprowadziła do powstania Kościoła an glikańskiego – przyp. tłum. mem, ządzą rozkoszy lub zwykłym wygodnictwem. W tym samym roku Ministerstwo Zdrowia zezwoliło po raz pierwszy podległym placówkom na udzielanie porad w sprawie kontroli urodzeń zamężnym kobietom.

Aktualna sytuacja. Stowarzyszenie Konsumentów zajmowało się niedawno sprawą kontroli urodzeń. Ankietowano 1500 małżeństw, które zawarte zostały między 1930 a 1960 r. Najczęściej stosowanymi sposobami były kondomy (49°/o), stosunek przerywany {44%>), okres bezpieczny (16%), kapturki (11%), czopki (10%), irygacje (3%). Niektórzy podawali używanie więcej niż jednego z tych sposobów i dlatego suma przekracza 100°/». Pomijając stosunek przerywany i okres bezpieczny, które nic nie kosztują, roczne koszty zapobiegania ciąży wykazują dużą rozpiętość. Zakładając 100 stosunków w ciągu roku, używanie kondomów może kosztować 7 funtów lub mniej, używanie kapturków w połączeniu ze środkami plemnikobójczymi – około 2 funtów, a środków ochronnych do mycia – około 10 szylingów rocznie. Najnowszy wynalazek – doustne środki antykoncepcyjne są droższe – około 7 do 9 funtów rocznie. Koszty te (aktualne w r. 1960) nie wydają się zapewne zbyt wysokie dla większości Europejczyków, ale dla wieśniaków indyjskich wszystkie te ceny są bardzo wysokie i dlatego Hindusi zainteresowani są nowoczesnymi środkami śródmacicznymi, których koszt jest nieznaczny. Jednak ten niewielki koszt powiększa się przez konieczność odpowiednio fachowego zakładania. Doktor S. Chandrasekhar, profesor socjologii Uniwersytetu w Kalifornii, pisał w r. 1961: „Choć może to wydawać się zaskakujące, w wielu regionach wiejskich koszt urodzenia dziecka bywa mniejszy niż cena środków antykoncepcyjnych”. To proste stwierdzenie wyjaśnia w lapidarny sposób problem przeludnienia w Indiach.

Leave a Reply