Słowo płeć nie jest jednoznaczne z reprodukcją

Z punktu widzenia reprodukcji martwe noworodki i przerywanie ciąży mają równie istotne znaczenie, jak samobójstwo, brak dzieci czy bezpłodność z powodu kastracji. Niezależnie od przyczyny – brak reprodukcji oznacza niesprawność genetyczną.

Słowo płeć nie jest jednoznaczne z reprodukcją, służy do odróżniania rodzaju męskiego i żeńskiego. System reprodukcji seksualnej powstał w bardzo wczesnym okresie ewolucji – kiedy, nikt tego nie wie – i posiadał ogromne znaczenie ze względu na wielkie korzyści z nim związane. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że liczne inne systemy są bardziej efektywne. W układzie płciowym tylko jedna z płci może produkować potomstwo, jednak nie może1 go produkować bez udziału swego nieproduktywnego- partnera płci męskiej. W bezpłciowym rozmnażaniu się produkcja potomstwa zależy tylko od stanu gotowości osobnika dojrzałego. Każdy dojrzały osobnik jest więc producentem i nie ma zwłoki potrzebnej na oczekiwanie, znalezienie, przygotowanie i stosunek płciowy z partnerem. W układzie bezpłciowym z jednego osobnika powstają 2 lub 200, a te 2 lub 200 przekształcają się w 4 lub 40 000, jak tylko są do tego gotowe. Wiele niższych zwierząt i roślin rozmnaża się w ten, istotnie, bardzo szybki sposób, ale pożądane jest nie tylko samo pomnażanie liczby. Pojedyncze owady, bakterie lub pierwotniaki mogą na swój wyłączny rachunek powodować eksplozje populacyjne, ale na korzyść ich potomstwa przemawia tylko wielka jego ilość. Potomstwo jest podobne do swych pojedynczych rodziców jak odbitki z powielacza, jego siła tkwi nie w różnorodności, a w liczebności.

Leave a Reply