Śmiertelność niemowląt

Nie wszędzie sytuacja wygląda tak jak w USA lub w Euro- pie. W 1930 r., kiedy w Stanach Zjednoczonych notowano 6 zgonów na 1 000, w Indiach było odpowiednio 23 na 1 000, a Sir John Megaw, ówczesny dyrektor generalny Służby Zdrowia w Indiach, uważał, że w czasie porodu ginie co roku 200 000 hinduskich matek i oznacza to, że V>o wszystkich żon hinduskich ginie w którymś okresie życia w następstwie porodu. Indie jeszcze ciągle nie dysponują błogosławieństwami nowoczesnych środków, jak: antybiotyki, transfuzje i szybka pomoc chirurgiczna dla większości swych rodzących, gdyż jest to kraj, którego większość ludności rodzi się, żyje i umiera nie stykając się ani razu z dyplomowanym lekarzem.

Śmiertelność niemowląt. Zajmijmy się teraz potomstwem, dla którego również średniowiecze ledwo się skończyło. W okresie wojny Boerów nie było właściwie różnicy pomiędzy Indiami a Europą, w 1900 r. śmiertelność niemowląt oceniano na 232 na 1 000 w Indiach, a w Anglii i Walii wynosiła wtedy 154 na 1 000, w Stanach Zjednoczonych 122 na 1 000. Indie doszły do tego poziomu (116 na 1 000) w 1951 r., ale dla Anglii liczba ta wynosiła już 30, a dla Ameryki 29 na 1 000.

Taka rozbieżność utrzymuje się w Unii Południowo-Afry- kańskiej w tym samym czasie w obrębie jednego kraju. Aktualne liczby śmiertelności niemowląt wynoszą 28 na 1 000 dla białych, 65 na 1 000 dla Azjatów, 127 na 1 000 u przedstawicieli ras mieszanych i odpowiednio 116, 250 i 397 na 1 000 dla Afrykanów z Pretorii, Cape Town i Port Elizabeth. Czy południowi Afrykańczycy zgodziliby się z Sir George Newmanem, który pisał w 1916 r., że „śmiertelność niemowląt jest najczulszym wskaźnikiem zdrowia fizycznego i skutecznej działalności sanitarnej rządu, jaki posiadamy?” Nie mamy liczb śmiertelności niemowląt z prawdziwego Średniowiecza, zaczęto je obliczać dopiero od 1837 r., kiedy to rejestracja narodzin, zgonów i małżeństw stała się obowiązkowa. W połowie XIX wieku śmiertelność niemowląt w miastach była 200 na 1 000 (podobnie jak obecnie u zamieszkałych w miastach Afrykanów w Afryce południowej). Oznacza to, że co najmniej V5 wszystkich żywo urodzonych dzieci nie przeżyła nawet 1 roku,

Leave a Reply