Spór w kwestii odcinania pępowiny

Późniejsze odcięcie pępowiny ma na celu umożliwienie przejścia krwi pozostałej w łożysku do ciała dziecka. Dawniej, kiedy poród odbywał się z reguły w pozycji siedzącej iodbywał się w ten sposób w większości wczesnych cywilizacji), przepływ krwi z łożyska ku dołowi ku urodzonemu już dziecku, wspomagany siłą ciążenia, był ułatwiony, oczywiście przy zachowanej pępowinie. Kiedy natomiast zaciska się ją prawie natychmiast po ukazaniu się higienicznymi, nierdzewnymi narzędziami – nie ma o tym mowy. Doktor P. Vardi z Budapesztu propaguje ostatnio metodę lepszego wykorzystania krwi łożyska. Noworodka trzyma się pomiędzy nogami matki dopóki nie urodzi się łożysko, a potem układa się je na plastykowej tacy i trzyma się 30 cm ponad dzieckiem, i w ten sposób dopełnia się dziecko krwią przez kilka minut. Doktor Vardi jest zdania, że zysk wynosi 80 do 90 ml krwi. Ponieważ średnia objętość krwi płodu w chwili porodu wynosi około 310 ml, ta dodatkowo uzyskana ilość nie jest bez znaczenia. Ilość krwi można zwiększyć u noworodka nawet nie używając techniki dr Vardi, jeśli się pozostawi pępowinę nie zaciśniętą, powiedzmy, przez 5 minut. Istnieje jeszcze jedno zastosowanie dla pępowiny, mianowicie jako doskonałego miejsca dla wykonania przetoczenia krwi u potrzebujących Lego noworodków.

Poza tym pępek może również służyć jako przedmiot bezustannej kontemplacji dla ludzi, którym taka mistyczna intro- spekcja sprawia zadowolenie. A także jako przedmiot od- wiecznego sporu, czy artyści powinni uwzględniać go u Adama, czy też nie. Taki sam dylemat przedstawia Ewa.

Leave a Reply