Sprawa stosunku ilościowego płci

Wracamy teraz do spraw bardziej naturalnych, do niezrozumiałej sprawy stosunku ilościowego płci. Dlaczego rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt? Dlaczego więcej chłopców rodzi się bezpośrednio po wojnie? Dlaczego tylu potomków płci męskiej ginie przed urodzeniem? Dlaczego stosunek ilościowy jest różny w różnych okolicach?

W Wielkiej Brytanii na każde 100 żywo urodzonych dziewcząt rodzi się 105,6 chłopców, a ta różnica wykazuje ostatnio stałe, dalsze tendencje wzrostu. Podobny stosunek obserwuje się w Stanach Zjednoczonych wśród ludności białej, ale u Murzynów przypada 102,6 chłopców na 100 dziewcząt. W Grecji, jak i Korei stosunek wynosi 113 chłopców na 100 dziewcząt, ale na Kubie tylko 101 chłopców na 100 dziewcząt. Po urodzeniu proporcje się zmieniają, gdyż chłopcy umierają szybciej niż dziewczęta. Równowagę ilościową osiąga ludność Wielkiej Brytanii w wieku lat 30, w Stanach Zjednoczonych wiek równowagi następuje później, w niektórych okolicach nawet około lat 50. W wieku lat 55 mężczyźni nagle zaczynają umierać prędzej niż kobiety, tak że w wieku lat 95 na jednego mężczyznę przypada cztery kobiety. Kobiety zaczynają umierać liczniej niż mężczyźni w wieku lat 75, po prostu dlatego, że w tej grupie wieku ludność składa się głównie z kobiet. Mężczyźni nie mogą wtedy umierać w porównywalnych liczbach, gdyż bardzo wielu już zmarło.

Ta sama historia powtarza się w macicy. Więcej chłopców rozpoczyna rozwój i więcej z nich ginie w czasie życia płodowego aż dochodzi do stosunku liczbowego, który, jak w Wielkiej Brytanii, wynosi 105,6 chłopców na 100 dziewcząt. W chwili zapłodnienia, czyli 266 dni wstecz, stosunek może wynosić 150 na 100, niektórzy naukowcy oceniają go na 170 na 100, a nawet na 2 do 1, podczas gdy inni uważają go za niższy – 120 na 100, Nikt tego nie wie dokładnie. Z pewnością znacznie częstsze są porody nieżywe chłopców niż dziewcząt, niezależnie od tego, czy rodzą się we właściwym czasie, czy też są poronieni wiele miesięcy wcześniej. Obszerne doniesienie ze Stanów Zjednoczonych określa stosunek martwo urodzonych o czasie chłopców do dziewcząt 134 na 100, poronionych w czwartym miesiącu ciąży 201 na 100 i poronionych dwa miesiące wcześniej 431 na 100.

Leave a Reply