Typy nasienia

Sperma różnych osobników różni się od siebie i tworzy tzw. obraz spermy. Odciski palców, czyli obrazy linii papilarnych, są dobrze znane, mniej znane są obrazy spermy. Niemniej istnieją one i polegają na osobniczej skłonności do produkowania plemników o różnych stopniach nieprawidłowości. Nieprawidłowości te występują prawie w stałych ilościach i polegają na skręconych główkach, podwójnych ogonkach, nieruchomych ogonkach i na szeregu podobnych zniekształceń. Produkowane są zapewne przez komórki nietypowe, stąd stałość tych błędów,- dlatego naukowiec badający spermę pod mikroskopem może porównywać jakiś zbiór zniekształconych plemników z innym od tego samego osobnika. Ilość dowodów rzeczowych, które przestępca może bezkarnie pozostawić w miejscu zbrodni, stale się zmniejsza.

Drugą zasadniczą różnicą jest niejednakowa zdolność zapład- niania. W rozdziale o płodności wymienione są różne możliwe przyczyny nieproduktywności ludzkiej spermy, ale niezależnie od tego wszyscy mężczyźni wykazują skłonność do bezpłodności, jeśli wytryski nasienia zdarzają się u nich zbyt często. Należy pamiętać, że potrzeba 46 dni dla wytworzenia spermy, a istniejący zapas może zostać szybko wyczerpany. Jeśli nie pozwala się produkcji na dotrzymanie kroku zapotrzebowaniu, to duża wydolność męska może prowadzić do nie zamierzonej bezpłodności. Z drugiej strony skali męskości znajduje się impotencja, może ona również oznaczać bezpłodność mimo obfitości spermy. Ogólnie biorąc przejawia się ona w trojaki sposób. Po pierwsze jako niezdolność osiągania erekcji – całkowicie lub na dość długie okresy czasu — i towarzyszy często alkoholizmowi. Po drugie jako nadmierna skłonność do wytrysku nasienia, czasami natychmiast po osiągnięciu wzwodu, zanim jeszcze możliwe jest wprowadzenie członka. Po trzecie – najrzadziej występująca – niezdolność wyrzucenia spermy. Po normalnym wzwodzie nie następuje wy-, trysk. ‘

Leave a Reply