UD – środki śródmaciczne

Pomimo powodzenia, nikt nie ma całkowitej pewności co do sposobu działania zapobiegawczych środków doustnych. Działanie to, aby użyć popularnego zwrotu, „nie jest jeszcze całkowicie jasne”. W opracowaniu jest tabletka do przyjmowa nia raz na miesiąc zamiast, jak obecnie, raz na 20 lub 21 dni. W r. 1965 opracowano ten środek w zastrzyku, który podaje się raz na miesiąc, W r. 1966 mówi się o środku wystarczającym na rok (należałoby go umieszczać pod skórą, a usuwać w celu zajścia w ciążę). Na podstawie dotychczasowego postępu nie wydaje się niemożliwe, że w r. 1975 pojedynczą tabletkę raz do roku będą przyjmowały setki milionów kobiet. A naukowcy przepowiadają już ukazanie się tabletki do zastosowania po stosunku lub następnego rana, co wydaje się najwygodniejszym rozwiązaniem, W rzeczywistości naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Yale oświadczyli Amerykańskiemu Towarzystwu Płodności, że wynaleziona została tabletka, która zapobiega implantacji jaja nawet, jeśli zostanie przyjęta w tydzień po stosunku.

UD – środki śródmaciczne. Jesteśmy świadkami prawa serii. Ledwo tabletka rozpoczęła swą błyskotliwą karierę, a już znalazł się rywal. Zaledwie w dwa lata po rozpoczęciu prób w Puerto Rico, w r. 1959 ukazały się dwie prace, jedna izraelska i jedna japońska. Tematem obu były najnowsze postępy dotyczące środków śródmacicznych. Przez setki lat ludność zakładała metalowe przedmioty do pochwy, również u zwierząt, w zamiarze zapobieżenia ciąży. (W czasie długich i niebezpiecznych podróży szczególnie niepożądane były ciąże u wielbłądów i zapobieganie im było niezwykle ważne).

Leave a Reply