Waga dziecka

W istocie zakładając sześć pomyślnych ciąż i pomijając niewielką dysproporcję pomiędzy obu płciami, łatwo obliczyć szanse dla każdej kolejnej kombinacji chłopiec/dziewczynka. Szanse te wynoszą 1 na 64, że wszystkie dzieci będą chłopcami, 6 na 64, że będzie 5 chłopców i 1 dziewczynka, 15 na 64, że będzie 4 chłopców i 2 dziewczynki, 20 na 64, że będzie 3 chłopców i 3 dziewczynki, 15 na 64, że będzie 2 chłopców i 4 dziewczynki, 6 na 64, że będzie 1 chłopiec i 5 dziewczynek i 1 na 64, że nie będzie w ogóle chłopców.

Innymi słowy, szanse, że wszystkie 6 dzieci będzie jednej płci, wynoszą 1 na 32, że 5 jednakowej płci 6 na 32, że 4 będą jednakowej płci 15 na 32, źe połowa będzie chłopców, połowa dziewcząt – 10 na 32, A zatem jest mniej prawdopodobne, że na 6 dzieci będzie się miaio 3 chłopców i 3 dziewczynki niż że czworo będzie jednej płci, a dwoje drugiej. Wiele kobiet mających pięcioro dzieci jednej pici i tylko jedno drugiej zastanawia się nad sobą lub nad swymi partnerami: skąd się bierze taka przewaga jednej płci, pytają same siebie. Nie można znaleźć na to wytłumaczenia: jest to tylko przypadek (6 na 32) tak samo, jak kiedy rzuci się sześć razy monetę może się zdarzyć, że pięć razy wyjdzie orzeł lub pięć razy reszka.

Waga dziecka. Często spotykany był pogląd, że na stosunek ilościowy płci wpływa większy ciężar potomków. Zakładając jednakową wielkość matek większe dzieci mogą być, oczywiście, przyczyną większych trudności przy porodzie, ale przecież różnice wielkości nie stanowią problemu we wczesnych dniach ciąży, kiedy płody męskie również wykazują mniejszą żywotność. W ósmym tygodniu życia zarówno płód męski, jak i żeński waży 5 g, a różnice wagi są wykrywalne 1-2 miesiące przed urodzeniem. Przy urodzeniu chłopiec jest średnio o 90–150 g cięższy niż dziewczynka i przeciętnie biorąc przebywa w macicy o jeden dzień mniej. Waga przy urodzeniu ma znaczenie również z tego względu, że w obrębie danej populacji zależne są od niej szanse przeżycia.

Leave a Reply