sterydy

Wazekiomia – dalszy opis

Operację tę wykonuje się w Anglii bardzo rzadko. Były nawet wątpliwości co do jej legalności ze względu na Ustawę z r. 1861, ale obecnie jest dopuszczalna. Zabieg zyskuje prędko na popularności w Indiach, gdzie rząd ustanowił skromną nagrodę dla każdego sterylizowanego mężczyzny. Zamierzeniem jest sterylizacja dwu i pół miliona mężczyzn rocznie, ale nawet ta ogromna liczba nie równoważy dziesię- ciomilionowego rocznego przyrostu ludności’. Nawet w USA, gdzie w trzech stanach (Connecticut, Kansas i Utah) zabieg jest zabroniony i gdzie nie podnosi jego popularności przymusowa sterylizacja chorych umysłowo i przestępców, ta prosta technika pozbawiania mężczyzn niepotrzebnej płodności, przy zachowaniu potencji, ma swoje dobre strony. Sterylizacja kobiety, inaczej salpingektomia, nie jest tak prostą operacją, choć nierzadko wykonywaną: rozpowszechnienie tabletek i pętli nie zwiększy jej popularności.

Na tym samym Kongresie endokrynologicznym profesor Warren Nelson z Nowego Jorku mówił o tabletkach antykoncepcyjnych dla mężczyzn i o doświadczeniach wykonanych na więźniach w Oregonie i Oklahomie. Wypróbowano 12 preparatów należących do 4 grup chemicznych, a działanie ich polegało na hamowaniu produkcji plemników. Jak przy sterylizacji nie obserwowano spadku popędu ani wydolności, a tylko brak plemników. W 5 tygodni od przyjęcia ostatniej

Do lipca 1967 r. wykonano 2 400 000 sterylizacji, z tego 95% u mężczyzn. tabletki skład nasienia powracał do normy. Wystarcza jedna tabletka miesięcznie i to jest zaletą tego sposobu, wadą pojawianie się nieprzyjemnych objawów, kiedy związki te napotykają na alkohol w organizmie (tę cechę wykazuje wiele nowoczesnych lekarstw). Te środki, dinitropirole, muszą jesz- . cze być zbadane, aby wykazać, która część działa na spermę, a która wiąże się z alkoholem. Profesor Nelson twierdzi, że za 5 lat na pewno znajdzie się na rynku skuteczna tabletka antykoncepcyjna dla mężczyzn.

Leave a Reply