Wcześniactwowo – dalszy opis

Międzynarodowa dełinicja (nawet wcześniaki trzeba ściśle definiować) określa jako wcześniaka noworodka ważącego mniej niż 2 500 g, mającego mniej niż 47 cm długości (od ciemienia do pięt), mniej niż 33 cm obwodu głowy, a także urodzonego w ciągu najwyżej 35 tygodni po zapłodnieniu. Dziecko takie w porównaniu z dzieckiem normalnym jest małe, zbyt mało waży, ma niewłaściwe proporcje ciała, szeroko osadzone oczy są przeważnie zamknięte, krzyk jest niezbyt głośny i regulacja temperatury niedostateczna. Paznokcie ma krótkie, a skóra pozbawiona podściółki tłuszczowej jest pomarszczona jak u człowieka starego, czerwonawa i przejrzysta. Ciało i częściowo twarz mogą być pokryte włosami, które później wypadają, ruchy pozbawione są siły, często spotyka się trudności w rozpoczęciu normalnego oddychania. W Wielkiej Brytanii rodzi się codziennie przynajmniej 100 wcześniaków, inaczej 1 na 25 urodzeń. (Definicja wcześniactwa na podstawie wagi poniżej 2,5 kg wprowadza dużo zamętu. Niektóre dzieci o takiej wadze po prostu są tylko zbyt lekkie na swój wiek i stopień rozwoju, inne, chociaż mają taką samą wagę, są prawdziwymi wcześniakami, gdyż nie są tak dobrze rozwinięte). Na podstawie samej wagi 6,5% wszystkich angielskich dzieci i 6,7% wszystkich amerykańskich trzeba by uznać za wcześniaki.

Najmłodsze, najmniejsze i najbardziej delikatne z wcześniaków mające jakieś szanse na przeżycie, to dzieci poczęte pomiędzy 24. do 28, tygodnia przed porodem. Poród ich jest często bardzo szybki w porównaniu z normalną akcją porodową, a po urodzeniu ważą one mniej niż Vs prawidłowej wagi, długość jest nieco większa niż połowa prawidłowej, a obwód głowy i klatki piersiowej osiąga również nieco ponad połowę normalnej. Różnica w proporcjach między tymi wcześniakami a normalnymi noworodkami odpowiada mniej więcej różnicy pomiędzy tymi ostatnimi a dziećmi w wieku 2 lat. Wymagają one »bardzo starannej opieki i wiele uwagi w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zaburzeń, jeden z autorów żąda czterech pielęgniarek do obsługi każdego dziewięciołóż- kowego boksu dla wcześniaków. Temperatura w inkubatorze powinna być utrzymywana pomiędzy 27° a 32° C (taka temperatura zdarza się w Wielkiej Brytanii dwa razy w ciągu roku), a wilgotność w granicach 60 do 70%. Pokarm po aptekar- sku wyważony podaje się po 48 godzinach od urodzenia przez instrument przypominający pompkę gumową. (Niektórzy zalecają wcześniejsze rozpoczęcie karmienia, wtedy jednak mogą być trudności z opanowaniem wymiotów, niekiedy również stosuje się karmienie w zastrzykach dożylnych). Początkowo waga spada jak u dzieci normalnych, ale następujący przyrost jest powolniejszy, dziecko ważące 900 do 1 350 g potrzebuje sześciu tygodni, aby podwoić swoją wagę. Pokarm podaje się co trzy godziny w ciągu całej doby. Kiedy dziecko przyjmuje pokarm bez trudności, zachowuje stałą temperaturę i przestaje wymiotować, może zostać przeniesione do łóżeczka, ale temperatura otoczenia musi nadal wynosić 27° C, a wilgotność powietrza 50°/o.

Leave a Reply