Wcześniaki

Stopniowo sytuacja się poprawia i wcześniak! starają się dogonić zarówno fizycznie, jak i umysłowo inne dzieci urodzone całe tygodnie lub miesiące później, ale poczęte w tym samym okresie. Najmniejszym z nich potrzeba całych lat, aby osiągnąć wagę odpowiednią do wieku. Uważano dawniej dzieci wcześnie urodzone za niedorozwinięte umysłowo, ponieważ wśród nich była duża grupa osobników z ciężkimi wadami (10 do 15%), co obniżało przeciętną inteligencji dla całej grupy, ale jeśli wyłączy się dzieci z wadami, to pozostałe wcześ- niaki są nad podziw normalne. D. J. Baird kończy swoje doniesienie stwierdzeniem, że ,,nie ma wyraźnych dowodów na to, aby wcześniejsze wydalenie płodu z macicy powodowało poważniejsze szkody”. (Wśród znanych postaci historycznych wcześniakami byli Napoleon Bonaparte, Izaak Newton, Karol Darwin, Wiktor Hugo i François Voltaire.)

Od czasu do czasu przynosi szkodę pomieszanie pojęcia donoszonego, ale małego noworodka, z prawdziwym wcześniakiem. W czasie sympozjum pod koniec 1965 r. dr Sydney Gellis z Bostonu zapewniał, że około 30% wszystkich uznanych za wcześniaki dzieci w rzeczywistości nie jest wcześniakami, a dziećmi donoszonymi, bardzo znacznie niedorozwiniętymi. Dawno już przyjął się zwyczaj lekceważenia wypowiedzi matek co do terminu ich ostatniej miesiączki (a więc i co do początku ciąży), jeśli tylko waga dziecka wydawała się niezgodna z ich wypowiedzią: wypowiedzi kobiet w tych sprawach słyną z niejasności. Według Dr Gellisa i innych często matki miały rację, a lekarze byli w błędzie. Tak jak istnieją rzeczywiste wcześniaki, istnieją również dzieci urodzone po dziewięciu miesiącach, ale źle rozwinięte, a z tych dwu grup wcześniaki są w lepszym położeniu. Dziecko o wadze 1,8 kg urodzone po 34 tygodniach ma lepsze widoki na przyszłość niż dziecko o takiej samej wadze urodzone po 40 tygodniach. Lepiej być wcześniakiem niż zapóźnionym w rozwoju,

Leave a Reply