Wdowieństwo

Kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, a różnica pomiędzy długością ich życia stale się zwiększa w świecie zachodnim, stąd też narasta problem wdów. W r. 1890 żona amerykańska przeżywała męża w 56% rodzin, a obecnie w 70%. Społeczeństwo, które dawniej było patriarchalne, a obecnie często określa się jako matriarchalne, staje się społeczeństwem wdowim. Mężczyźni pozostawiają swój majątek żonom, a żony żyją z tego całkiem nieźle. Kobiety dziedziczą 65% wszystkich spadków w Stanach Zjednoczonych. Ocenia się, że są właścicielkami 60% wszystkich akcji, 65% wszystkich oszczędności i 40% nieruchomości. Biorąc i inne wartości pod uwagę, kobiety tego kraju, wiele z nich w podeszłym wieku, są właścicielkami 70% majątku narodowego.

Nie wszystkie wdowy są bogate, nie można tego powiedzieć nawet o większości. Wdowieństwo to często okres dużych trudności materialnych zwiększanych jeszcze przez postawę społeczeństwa wobec ludzi starych. Zwiększająca się liczba wdów, owdowiałych obecnie przeciętnie w wieku 59 lat, oznacza nie tylko zwiększenie liczby bogatych lub biednych starych kobiet, ale również samotnych starych kobiet. Powtórne wyjście za mąż jest trudne, częściowo ze względu na małą liczbę dostępnych mężczyzn. Doktor Victor Kassel praktykujący w Salt Lake City uważa, że wielożeństwo powinno być dozwolone dla wszystkich mężczyzn, którzy przekroczyli 65 lat, jeśli ich dodatkowe żony będą również miały ponad 65 lat. Gdyby można było zachęcić do tego rodzaju współżycia, można by przynajmniej zredukować do pewnego stopnia samotność. W Anglii i Walii, gdzie stale istnieje głód mieszkaniowy – 120/o domów zajmowanych jest przez pojedynczych mieszkańców, a duży ich procent to domy starych, samotnych i nieszczęśliwych wdów: w przyszłości coraz większą część naszej ludności stanowić będą wdowy.

Leave a Reply