Wykroczenia seksualne

Trafiają one zwykle do rozdziału o płci męskiej, ponieważ w społeczeństwach zachodnich mężczyźnie jest o wiele łatwiej wykraczać przeciw prawu, niezależnie od tego, czy prawa te są uzasadnione, czy nie.’ W Anglii homoseksualizm wśród mężczyzn był karalny przez prawo, wśród kobiet nie, podobnie kara za gwałt może być dla mężczyzny bardzo surowa. Gwałt dokonany na mężczyźnie przez kobietę nie jest uważany za określone przestępstwo: kobieta może być co najwyżej skazana za nieprzyzwoite atakowanie mężczyzny. W książce Sex Olienders (Przestępcy seksualni) wydanej przez Instytut Badania Płci w Stanach Zjednoczonych sytuacja ta jest określona lapidarnie: ,,jeśli mężczyzna przechodząc ulicą zatrzymuje się, aby popatrzeć na rozbierającą się w oknie kobietę – zostaje zaaresztowany za podglądanie. Kiedy kobieta zatrzymuje się, aby popatrzeć na rozbierającego się przy oknie mężczyznę i w tym wypadku ukarany zostaje mężczyzna – jako ekshibicjonista”.

W Wielkiej Brytanii najważniejszym prawem jest Ustawa o wykroczeniach seksualnych z r. 1956. C, J. Polson streścił w swej książce The Essentials of Forensic Medicine (Podstawy medycyny sądowej) różne przestępstwa podpadające pod paragrafy tej ustawy. Oto one:

– a. Spólkowanie przy użyciu siły, groźby, fałszywych przyrzeczeń lub przy stosowaniu środków farmaceutycznych dla osiągnięcia lub ułatwienia stosunku.

– b. Współżycie z dziewczętami poniżej 16 lat.

– c. Współżycie z niedorozwiniętymi.

– d. Kazirodztwo.

– e. Współżycie nienaturalne.

– f. Nieprzyzwoite atakowanie.

Homoseksualizm męski

Homoseksualizm męski zalicza się do grupy e. Gwałt, w czasie którego nie dochodzi do wprowadzenia spermy – choć mogłoby to ułatwić udowodnienie przestępstwa – do grupy a. Do grupy c współżycie z niedorozwiniętymi – choć tutaj wina często może być niezamierzona. Pewna bileterka w Glasgow przyprowadziła do kina swą córkę wykazującą cechy niedorozwoju mongoloidalnego i wskazała jej krzesło. W czasie seansu córka miała stosunek z mężczyzną, który później zaprzeczył posiadaniu jakiejkolwiek informacji o jej stanie, zwłaszcza że w kinie było ciemno. Został on pierwotnie skazany, ale później uniewinniony. Do grupy b trafiają liczni mężczyźni padający ofiarą własnych błędów w ocenie wyglądu dziewcząt, które obecnie wcześnie dojrzewają, a także często potrafią sobie nadać wygląd znacznie starszych, niż są w istocie. Dowodem na to są corocznie przychodzące na świat dzieci, których matki mają 13, 12, a nawet 11 lat. Po odjęciu 9 miesięcy dla otrzymania właściwego wieku, w którym dochodzi do przestępstwa, otrzymujemy 12, 11 i 10 lat – wskazuje to nu dość duży pośpiech, ale winnych znajduje się wśród ich męskich partnerów. Prawo z roku 1956 nie bierze pod uwagę zgody dziewczyny, dopóki nie skończy 16 lat, chociaż uznaje różnicę pomiędzy nastolatkami a młodszymi. Współżycie z dziewczyną mającą mniej niż 16, ale więcej niż 13 lat, jest tylko wykroczeniem, stosunek z dziewczynką poniżej 13 lat to przestępstwo bardzo surowo karane. W Anglii uważa się, że tylko chłopcy poniżej 14 lat mogą ulec gwałtowi. Szkoci nie rozszczepiają włosa na czworo: wszyscy chłopcy są tam prawnie chronieni przed gwałtem.

Leave a Reply