Wytwarzanie prawdziwego mleka

Wytwarzanie prawdziwego mleka może zacząć się po dostosowaniu się hormonów do nowej sytuacji po porodzie i dlatego właściwy wypływ mleka zaczyna się zwykle na trzeci dzień. U kobiet mających swe pierwsze dziecko przebiega to wszystko później i mniej łagodnie. Noworodek po urodzeniu pości, stąd opóźnione nieco wytwarzanie mleka zbiega się zwykle z początkiem karmienia. Kiedy podawano noworodkom tyle, ile mogły przyjąć, spożycie w pierwszym dniu wynosiło 25 ml na kg wagi ciała, a w drugim dniu doszło zaledwie do 50. Pomiędzy 8 a 30 dniem noworodki spożywały 200 ml na kg, czyli 8 razy tyle co w pierwszym dniu. Początkowy post prowadzi oczywiście do spadku wagi zarówno wskutek utraty wody, jak i przemiany materii, a utrata wagi u zdrowych dzieci osiąga często Vio wagi przy urodzeniu, czyli około 300 g. Noworodek ludzki wykazuje nadzwyczajną tolerancję, wiele zwierząt zginęłoby, gdyby nie były karmione w ciągu pierwszych dni życia (prosięta zaczynają ssać zanim jeszcze ostatnie z miotu się urodzi).

W czasie ciąży brodawki powiększają się i stają się bardziej miękkie. Otaczający je ciemny pierścień, areola, staje się ciemniejszy (zwłaszcza w czasie pierwszej ciąży), a jego średnica zwiększa się o połowę.

Wytwarzanie mleka może w ogóle się nie rozpocząć, zostać sztucznie zahamowane (zastrzykami estrogenu) lub może trwać przez całe lata. A. C. Haddon zauważył w 1908 r., że mieszkanki wysp z okolic cieśniny Torresa wydzielały czasami mleko przez trzy lata bez przerwy, karmiąc dzieci, które potrafiły już całkiem rozsądnie rozmawiać, a także domagać się piersi. Produkcja mleka może być prawie równa zeru, jak również bardzo obfita. W dawnych czasach, kiedy nie można było zastąpić mleka kobiecego lub gdy produkty zastępcze były niebezpieczne dla dziecka, matki, którym zabrakło mleka energicznie poszukiwały mamek. Czasami pomocą służyły inne kobiety w rodzinie. Misjonarz i badacz David Livingstone widział w Afryce, jak rolę tę spełniały często babki, wśród plemienia Maori i Indian amerykańskich babki pomagały, ponieważ matki były zbyt zajęte innymi sprawami.

Leave a Reply