Zachcianki kobiet w ciąży – kontynuacja

We krwi znajduje się więcej fibrynogenu potrzebnego do krzepnięcia krwi, a mimo to nie zwiększa się ilość przypadków zakrzepicy. Zwiększa się intensywność oddychania nie tyle przez zwiększenie częstości, ile przez pogłębienie oddechów. Wrażenie braku tchu (które nie jest fizjologicznie uzasadnione) występuje częściej w pozycji siedzącej niż w czasie ruchu. Krew zawiera więcej tłuszczów. Zmniejszone są również możliwości wykonywania pracy fizycznej, gdyż kobieta musi przy tym przenosić więcej ciężaru (własnego ciała), czuje się więc mniej wydajna, ale nie wiadomo, czy rzeczywista wydajność w pracy, do której jest przyzwyczajona, istotnie się zmniejsza. Powierzchnia ciała zwiększa się z 1,6 ma do 1,74 m2 przy końcu ciąży. Praktycznie wszystkie środki chemiczne, jak gazy, alkohol, środki nasenne, uspokajające i antybiotyki, przechodzą przez barierę pomiędzy matką a płodem. Palenie papierosów prowadzi do rodzenia mniejszych dzieci (nawet o 200 g). Według FAO (Organizacja Żywności i Rolnictwa) kobieta potrzebuje do urodzenia dziecka dodatkowo 80 000 kalorii, czyli 300 dziennie. Inni znawcy uważają te liczby za zbyt wysokie, kobieta może zmniejszyć do połowy to zapotrzebowanie, zmieniając nieco tryb życia i zażywając nieco więcej snu, a zmieniając tryb życia radykalnie może obniżyć to dodatkowe zapotrzebowanie praktycznie do zera. Na ogól biorąc badacze tych problemów sami dziwią się, jak niewiele żywności potrzebuje kobieta do wyprodukowania zdrowego dziecka.

Leave a Reply