Zaludnienie Wielkiej Brytanii

Przez wiele lat Wielka Brytania była krajem, który tracił więcej ludzi, niż przyjmował, była eksporterem ludności. Ta tradycyjna rola została nagle odwrócona w połowie lat pięćdziesiątych. W latach 1961-1962 było o 225 tysięcy więcej imigrantów niż emigrantów, co razem z szybszym przyrostem naturalnym oznacza powiększenie się ludności o 504 tysiące w ciągu 12 miesięcy.’ Od 1 lipca 1962 r. obowiązuje ustawa imigracyjna Wspólnoty Brytyjskiej, obmyślana jako hamulec dla napływu imigrantów, zwiększającego się głównie z Indii Zachodnich, a także z Pakistanu. Ustawa ta była bardzo krytykowana, gdyż utrudnia głównie przybywanie czarnych i brązowych obywateli Wspólnoty Brytyjskiej, jednakże Wielka Brytania przyjmowała co roku w tym okresie więcej imigrantów niż stosunkowo słabo zaludnione Stany Zjednoczone, a także więcej niż jest to wygodne dla i tak już gęsto zaludnionej wyspy. (Ustawa stała się skuteczną barierą, cyfra imigrantów netto z 225 000 w Latach 1961-62 spadła do 17 000 w latach 1965-66.)

Mimo ograniczenia imigracji około tysiąc wysp składających się na Wielką Brytanię będzie jeszcze gęściej zaludnionych w przyszłości. Dzisiejsze 54 milionów powiększy się, jak przewidują fachowcy, do 75 milionów w r. 2000, dla Anglii i Walii cyfra 48 100 000 z roku 1966 dojdzie do 53 500 000 w r. 1981 i do 65 000 000 w r. 2001. Pomieszczenie dalszych 17 milionów na obszarze tak przeludnionym, jak Anglia i Walia, w ciągu najbliższych 34 lat wydaje się czymś okropnym, ale nawet taki przyrost może się okazać zaniżony. Przewidywania niniejsze zostały obliczone na podstawie danych z roku 1966, przewidywania z lat 1965-66 szacują przyrost populacji w r. 1981 na l,5°/o, a w r. 2001 4,5°/». Królowa Elżbieta II ma już około 10 razy więcej poddanych w Wielkiej Brytanii niż jej poprzedniczka Elżbieta I. Czy Król Karol III będzie ich miał 15 razy więcej? Kiedy ten przyrost ulegnie zahamowaniu?

Leave a Reply