Zatajanie ciąży

Poród uważa się na ogół za przedłużony, jeśli trwa dłużej niż 24 godziny, chociaż znacznie wcześniej można przewidzieć, że będzie długi lub trudny. U zwierząt proces ten przebiega szybciej, wyjątkiem są małpy, rodzące równie długo jak człowiek. Krowy i inne przeżuwające potrzebują dwu godzin, ale czasem nawet i dwunastu. Owca potrzebuje 15 minut na każde jagnię. Świnie, suki i kotki – 10 do 30 minut na każde młode. Klacze rodzą bardzo prędko, zwykle w 5 do 15 minut, a ewentualne trudności kończą się zwykle śmiercią źrebaka. Poród u zwierząt jest mało podobny do urodzenia dziecka, którego bezpieczne przyjście na świat poprzedzają szczegółowo określone i długo trwające kolejne etapy. A także niezależnie od poglądów, a nawet przekonań lekarzy ogólnych, większość porodów nie odbywa się w nocy. Obszerna publikacja z Pittsburga, USA, obejmująca 57 000 porodów, wyka- zała, że 55% z nich miało szczęście zdarzyć się pomiędzy godz. 6°° a 18°°. Mimo to poród jest zajęciem nocnym, gdyż te, które mają miejsce w dzień, prawdopodobnie zaczęły się w nocy, a te które zaczęły się w dzień, kończą się po zachodzie słońca.

W Anglii zatajenie porodu jest przestępstwem. W Szkocji przestępstwem jest zatajenie ciąży. Przodowanie. Normalnie (w 95″/o) najpierw rodzi się głowa dziecka {przodowanie główkowe) twarzą ku dołowi. Bardzo rzadko rodzi się najpierw twarz i jest wtedy skierowana ku położnikowi (0,4-0,8%}. Najczęstszą nieprawidłowością jest przodowanie pośladkowe (jako pierwsze pojawiają się pośladki – czasami najpierw kolano lub stopa). Wszystkie rodzaje przodowania pośladkowego stanowią razem 3,5% porodów. Są one przykre, ponieważ są właściwie porodami potrójnymi: najpierw rodzą się pośladki, potem barki i główka jako trzecia. (Przy normalnym przodowaniu po urodzeniu się główki z resztą nie ma problemów). Ze względu na matkę przodowanie główkowe czy pośladkowe jest prawie bez różnicy, przy przodowaniu pośladkowym poród trwa średnio niewiele dłużej, ale dla dziecka jest to mniej korzystne (śmiertelność noworodków przy przodowaniu pośladków jest trzykrotnie wyższa niż przy główkowym). W 0,5% występuje przodowanie barkowe. Najniekorzystniejszym ze wszystkich jest ułożenie poprzeczne płodu (w tym ułożeniu możliwe są w zasadzie tylko porody przedwczesne). Bardzo często kończy się ono śmiercią dziecka, nawet jeśli położnikowi uda się poprawić tę pozycję w czasie porodu.

Leave a Reply