Zespól gotowości płciowej – dalszy opis

U większości zwierząt, których życie płciowe jest zależne od okresów gotowości płciowej, o spółkowaniu decyduje samica. To ona zgadza się na stosunek lub też nie, a jej partnerzy korzystają po prostu z okazji, kiedy się nadarzy. U niektórych gatunków samce mają również swe okresy gotowości, znane np. jako okres rykowiska. Za przyktad służyć mogą wielbłądy, słonie i jelenie.

Inne stworzenia mają jeszcze dokładniej określony czas aktywności płciowej. U kreta i u hieny centkowanej pochwa zamyka się przy końcu każdego cyklu. Stąd stary przesąd wieśniaków, że tylko na wiosnę można znaleźć samice kretów, a także przekonanie Afrykańczyków, że hieny są hermafrodytami. Nie zawsze istnieje prawidłowa koordynacja owulacji ze spółkowaniem. U samic królików, kotów, krów i klaczy ruja może występować w czasie ciąży i spółkowanie w tym okresie nie prowadzi oczywiście do ciąży, ponieważ macica jest już zajęta, ale np. u klaczy dochodzi do tzw. nadzapłod- nienia, które jest u tego zwierzęcia normalnym zjawiskiem. Zapłodnienie takie może nastąpić na trzy dni przed urodzeniem potomstwa. Stąd też u dzikiej klaczy młode mogą przychodzić na świat co 39 dni, choć rzeczywisty okres ciąży trwa 42 dni. Myszy i szczury nie mogą współzawodniczyć z klaczami, mimo że rozmnażają się bardzo szybko, osiągają one jednak gotowość płciową w ciągu 24 godzin po porodzie i jeśli dojdzie wtedy do stosunku płciowego, to nie można uważać, że tracą wiele czasu.

Leave a Reply