Zespół przediesiączkowy – dalszy opis

Najbardziej charakterystyczne fizjologicznie dla tego okresu jest zatrzymanie wody w ustroju za sprawą progesteronu, dochodzące do 3 kg. Obrzęk, czyli zatrzymanie płynu w tkankach, może być uogólniony i trudny do zauważenia lub też może dotyczyć przede wszystkim twarzy, łokci, piersi lub brzucha. Być może dotyczy on bezpośrednio i mózgu, ułatwiałoby to wytłumaczenie wielu objawów. Nie wiadomo, dlaczego kobiety, którym bardzo dokucza napięcie przedmenstrua- cyjne, mają zupełnie lub prawie zupełnie bezbolesne miesiączki i odwrotnie, te u których menstruacja przebiega z bólami – ciysmenorrhoea – rzadko odczuwają napięcie przedmiesiącz- kowe. Stan taki wydaje się być w przybliżeniu sprawiedliwy,

U zwierząt posiadających naskórek płciowy zatrzymanie wody jest o wiele dalej posunięte. Taki naskórek, nie bardzo charakterystyczny dla człowieka, jest typowy dla wielu innych naczelnych – przykładem może być mandryl (gatunek małpy – przyp. tłum.) z jego krzykliwym zabarwieniem. Nie- które małpy mają naskórek płciowy dokoła sromu, inne dokoła odbytu, niektóre na twarzy, Obrzęk rozpoczyna się na początku każdego cyklu i osiąga największe wymiary i intensywność zabarwienia w czasie owulacji, może wtedy stanowić nawet V całkowitej wagi ciała zwierzęcia. Po owulacji balono- wato napęczniałe tkanki zapadają się, ponieważ woda zostaje wydalona z moczem, a zabarwienie traci intensywność. Potem cykl ten rozpoczyna się od nowa. Można zastanawiać się, jakie byłyby następstwa dla ludzkości, gdyby kobieta była wyposażona w tak jaskrawą demonstrację swego czasu płodności?

Leave a Reply