Zespół przediesiączkowy

U żadnej kobiety miesiączki nie są całkowicie regularne. Okres miesięczny jest cyklem, który może mieć zarówno 19, jak i 37 dni, przeciętnie ma 28. Zwykle kobieta jest tym bardziej płodna, im dłuższy ma -okres. Zazwyczaj odstęp czasu pomiędzy owulacją a poprzedzającą menstruacją bywa zmienny, natomiast znacznie większą regularność stwierdza się pomiędzy owulacją a następującym po niej krwawieniem. Po zakończeniu miesiączkowania rozpoczyna się ponowny wzrost biony wewnętrznej macicy, I znowu, jeśli nie dojdzie do ciąży, zostanie ona wydalona, aby później ponownie odrosnąć. Dr George Corner z Princeton nazwał miesiączkowanie „niewytłumaczonym zaburzeniom pośród skoordynowanych i spokojnych czynności macicy, zadziwiającą zagadką, w której regularna destrukcja tkanek jest normalną czynnością”. Ten denerwujący paradoks zdarza się u zdrowej kobiety około 440 razy w życiu – jeśli nie ma dzieci, a przy okazji każdego dziecka o około 12 razy mniej. Potem następuje przekwitanie, czyli menopauza, ale zanim to nastąpi, kobieta ma okazję przekonać się, że menstruacja to nie tylko zmiany fizyczne zachodzące periodycznie w jej macicy.

Zespołem przedmiesiączkowym lub napięciem przedmenstrua- cyjnym nazywamy zespół dolegliwości doświadczanych przez wiele (niektórzy twierdzą 75/#) kobiet na kilka dni przed początkiem menstruacji. Są to bóle giowy, drażliwość, uczucie zmęczenia, nudności i bóle stawów. Badania przeprowadzone krótko po zakończeniu wojny w więzieniu Hoiloway wykazały, że 93n/o czynów przestępczych dokonały kobiety w okresie przedmiesiączkowym. Inne badania dowodzą, że ponad połowa wypadków w domu zdarza się w tygodniu przedmen- struacyjnym i że kobiety prowadzące samochód w tym okresie częściej powodują wypadki drogowe. Ta sama przyczyna powoduje straty milionów dni roboczych.

Leave a Reply