Żywotność danej płci

Pomimo iż stale cytuje się te liczby (Ciocco), sytuacja obecnie jest mniej jasna niż dawniej, a niektórzy sugerują, że położne i lekarze mylili płeć. W końcu łechtaczaka i prącie zaczynają rozwój z tego samego strzępka tkanki zarodkowej i we wczesnych okresach rozwoju są bardzo do siebie podobne. Niezależnie od różnic w opiniach nikt dotąd nie stwierdził, że więcej powstaje zarodków żeńskich i nadal pozostaje niezachwianą prawdą, że wiącej chłopców rozpoczyna życie i wcześniej umiera.

Nie wiadomo, dlaczego mężczyźni są od początku do końca słabszą i mniej żywotną ptcią. Są więksi, stąd stanowią większy problem przy porodzie, ale cóż ma poród wspólnego z poronieniem. Mają chromosom Y, a nie XX jak kobieta, ale czy te XX przedstawiają jakąś konkretną korzyść w stosunku do Y – nikt nie wie.

Nie wiadomo również, co powoduje zwiększanie się i zmniejszanie się stosunku liczbowego płci przy urodzeniu. Wojnom towarzyszy zwiększenie się ilości urodzeń męskich, po wojnie Boerów widoczne to było w małym stopniu, w dużym stopniu w następnych dwóch wojnach. Można by powiedzieć, że natura po prostu uzupełnia straty wojenne (zwiększa ona również ilość męskich urodzeń w krajach neutralnych, lecz nie w takim stopniu). Gdyby odsunąć na bok dobroczynne oddziaływanie natury, to cóż może powodować te zależne od wojny zmiany?.

I znowu nikt tego nie wie na pewno. Teorie, które wydają się choć w części zawierać jakieś uzasadnienia, powołują się na: zwiększenie liczby młodych małżeństw, co może zwiększać liczbę męskich potomków: pełne zatrudnienie oznacza polepszenie stopy życiowej i mniej porodów nieżywych – stąd więcej chłopców: nieobecność małżonków z wyjątkiem krótkich okresów, stąd więcej ciąży spowodowanych przez mężczyzn bardzo płodnych, którzy być może produkują więcej męskich potomków, względnie zmniejszoną częstość stosunków płciowych i stąd w czasie ciąży macica pozostaje w spokoju i staje się lepszym miejscem pobytu dla słabszego płodu męskiego. Różni autorzy wybierają teorię, która im się najbardziej podoba, a bez wątpienia istnieją i inne.

Leave a Reply